Цени на билети

Лименас – Керамоти

Принос – Кавала

РЕДОВЕН ПЪТНИК
5.00 €
6.50 €
детински (5-10 години)
3.00 €
4.00 €
Е.И.Х. ДО 4,25м.
20.00 €
20.00 €
Е.И.Х. НАД 4,25м.
25.00 €
25.00 €
L/F. – ДЖАНТИ – TR. – ЛЕОР. 12м. 50.00€ (ТАСО - КЕР.)
4.00 € / м.
5.00 € / м.
ВЕЛОСИПЕДИ
3.00 €
4.00 €
ВЕЛОСИПЕДИ ДО 250cc
5.00 €
6.00 €
ВЕЛОСИПЕДИ НАД 250cc
6.00 €
8.00 €
ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МАШИНИ
10.00 €
12.00 €
° С. – AGR. MACH/TA ДО 5м.
23.00 €
28.00 €
FG. – AGR. ДЪЛЖИНИ НАД 5м. и 0,5 млн. €3,00(ТАСО-КЕР.)
5.50 € / м.
7.00 € / м.
ГРУПА
3.00 €
4.00 €
Лименас – Керамоти

Принос – Кавала

РЕДОВЕН ПЪТНИК
5.00 €
6.50 €
детински (5-10 години)
3.00 €
4.00 €
Е.И.Х. ДО 4,25м.
20.00 €
20.00 €
Е.И.Х. НАД 4,25м.
25.00 €
25.00 €
L/F. – ДЖАНТИ – TR. – ЛЕОР. 12м. 50.00€ (ТАСО - КЕР.)
4.00 € / м.
5.00 € / м.
ВЕЛОСИПЕДИ
3.00 €
4.00 €
ВЕЛОСИПЕДИ ДО 250cc
5.00 €
6.00 €
ВЕЛОСИПЕДИ НАД 250cc
6.00 €
8.00 €
ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МАШИНИ
10.00 €
12.00 €
° С. – AGR. MACH/TA ДО 5м.
23.00 €
28.00 €
FG. – AGR. ДЪЛЖИНИ НАД 5м. и 0,5 млн. €3,00(ТАСО-КЕР.)
5.50 € / м.
7.00 € / м.
ГРУПА
3.00 €
4.00 €
Лименас – Керамоти