Τιμές Εισιτηρίων

Λιμένας – Κεραμωτή

Πρίνος– Καβάλα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΗ
5.00 €
6.50 €
ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10 ετών)
3.00 €
4.00 €
Ε.Ι.Χ. ΕΩΣ ΚΑΙ 4,25μ.
20.00 €
20.00 €
Ε.Ι.Χ. ΑΝΩ ΤΩΝ 4,25μ.
25.00 €
25.00 €
Λ/Φ. – ΤΡΟΧ/ΤΑ – TR. – ΛΕΩΡ. 12μ. 50.00€ (ΘΑΣΟ -ΚΕΡ.)
4.00 € / μ.
5.00 € / μ.
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
3.00 €
4.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 250cc
5.00 €
6.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 250cc
6.00 €
8.00 €
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
10.00 €
12.00 €
Γ. – ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5μ.
23.00 €
28.00 €
Φ/Γ. – ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5μ. και το 0,5μ 3.00€(ΘΑΣΟ-ΚΕΡ.)
5.50 € / μ.
7.00 € / μ.
ΓΚΡΟΥΠ
3.00 €
4.00 €
Λιμένας – Κεραμωτή

Πρίνος– Καβάλα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΗ
5.00 €
6.50 €
ΠΑΙΔΙΚΟ (5-10 ετών)
3.00 €
4.00 €
Ε.Ι.Χ. ΕΩΣ ΚΑΙ 4,25μ.
20.00 €
20.00 €
Ε.Ι.Χ. ΑΝΩ ΤΩΝ 4,25μ.
25.00 €
25.00 €
Λ/Φ. – ΤΡΟΧ/ΤΑ – TR. – ΛΕΩΡ. 12μ. 50.00€ (ΘΑΣΟ -ΚΕΡ.)
4.00 € / μ.
5.00 € / μ.
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
3.00 €
4.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 250cc
5.00 €
6.00 €
ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 250cc
6.00 €
8.00 €
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
10.00 €
12.00 €
Γ. – ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5μ.
23.00 €
28.00 €
Φ/Γ. – ΑΓΡ. ΜΗΧ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5μ. και το 0,5μ 3.00€(ΘΑΣΟ-ΚΕΡ.)
5.50 € / μ.
7.00 € / μ.
ΓΚΡΟΥΠ
3.00 €
4.00 €
Λιμένας – Κεραμωτή